center1.jpg

Krajani Stranic so dejavni v več društvih, v katerih se družijo v svojem prostem času.

Društvo upokojencev Stranice
Stranice 37
Stranice

Kulturno društvo Kondrad Sodin
Stranice 37
Stranice

Mladinski klub Stranice
Stranice 37
Stranice

Prostovoljno gasilsko društvo Stranice
Stranice 37
Stranice 

Športno društvo Stranice
Spodnje Stranice 7
Stranice

Turistično olepševalno društvo Stranice
Stranice 37
Stranice

Twirling klub Stranice
Lipa 1
Stranice

Krajevna organizacija Rdeči križ Stranice
Stranice 47
Stranice

Krajevna organizacija združenja borcev in udeležencev NOB Stranice
Spodnje Stranice 5
Stranice